Radionički crtež vratila

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Pojam sile reakcije veze i aksiomi statike