Radna i tehnička dokumentacija

Škola : SSS – Rožaje

Nastavnik : Samet Murić

Predmet: Opšte mašinstvo

Odjeljenje : II-8

Nastavna jedinica: Radna i tehnička dokumentacija

Redni br. časa:90

Tip časa: Obrada

Tehnička dokumentacija je osnovno sredstvo komuniciranja/ sporazumevanja u tehnici.

Tehnička dokumentacija je skup tehničkih dokumenata u obliku crteža i teksta koji objašnjavaju provođenje postupaka same izrade tehničke dokumentacije od početne ideje do kasnije upotrabe.

Osnovni djelovi tehničke dokumentacije:

-tehnički crteži (sastavni i radionički),

-plan rada

-radna lista i

-opreacijska lista

Tehnički crteži se danas najčešće crtaju računarom. Radionički crtež je dataljno razrađen i u kojemu su nacrtani sve pozicije prozvoda. Dok sklopni crtež nam detaljnije pokazuje kako će se radionički crteži sastaviti u cjelinu.

Na temlju izrađenog prototipa izrađuju se radna i operacijska lista.

Radne liste sadržavaju i popis alata i materijala koji su potrebi dok operacijska lista prikazuje pojedine faze rada načešće fotografijama ili skicama s detaljnim upustvima.

Radna dokumentacija je dokumentacija po kojoj se odvija proizvodni proces.

Ovu dokumentaciju izrađuju tehnička priprema u poduzećima – konstrukcija i tehnologija i po uputiama iz te dokumentacije radnici u radionici rade.