Radni zadatak: Praktično izvodjenje obračuna i naplate novčanog iznosa za prodatu robu

 

Predmet: Izvodjenje pripremnih i prodajnih poslova u maloprodaji (PRAKSA)  IU 6

Nastavnik : Azra Fetahović

 

Iz predmeta Poslovi prodaje informisani ste o načinu obračuna na registar kasi i upotrebi paragon blokova u slučaju kada se kasa pokvari ili nestane električna energija. Takodje smo iz istog predmeta obradili i način naplate za prodatu robu. Kao što smo rekli obračun mora biti brz i tačan i to zahtijeva da prodavac bude precizan, brz i vješt izvodeći obračun na kasi.

Naplatom novčanog iznosa se završava kupoprodaja robe. Blagajnik mora biti predusretljiv, ljubazan i odgovoran. On mora jasno i dovoljno glasno da saopšti iznos koji kupac treba da plati. Pri naplati iznosa za prodatu robu blagajnik mora da tačno primi novac i vrati kusur.

Ako kupac pri plaćanju daje novčanicu većeg iznosa, blagajnik novčanicu drži izdvojeno na pultu sve dok ne vrati kusur potrošaču i dok potrošač ne provjeri vraćeni iznos. Na taj način izbegava mogući nesporazum oko iznosa novčanice koju je potrošač dao blagajniku. Poželjno je da blagajnik pri vraćanju kusura glasno i jasno izgovori koji iznos vraća kupcu.

Blagajnik uvijek treba da prebroji primljeni novac od kupca, kao i sumu koju vraća.

Blagajnik prima novac na kulturan i ljubazan način, prati prijateljskom pogledom kupca. Ružno je mrštiti se i gundjati ako kupac malu kupovinu plaća krupnijom novčanicom.

Prilikom naplaćivanja treba uvijek pružiti mogućnost kupcima da mogu pratiti i provjeriti tačnost obračuna ako se on obavlja na registar kasi.

 

Obračun i naplata novčanog iznosa dvije su faze kupoprodaje tijesno povezane.

Ove poslove ćete moći da  praktično uvježbate kod poslodavca tokom slijedeće školske godine.