Rasturač sijena Sunce II-4

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

poljoprivredn mehanizacija rasturac sijena sunce II-