Ravanski nosači podjela i vrste opterećenja

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Ravanski nosači podjela i vrste opterećenja

Nastavnik : Samet  Murić

Nastavna jedinica:   Ravanski nosači podjela i vrste opterećenja

Redni br. časa: 91

Tip časa : Obrada