SFRJ od ustavnih promjena 1963 do raspada

Na linku ispod preuzeti materijal

Pitanja: 1. Privredni razvitak Jugoslavije do 90-tih godina XX vijeka
               2. Josip Broz Tito