Spoljnotrgovinski monopol

Na sljedećem linku možete preuzeti materijl za učenje:

Ekonomika trgovine I god EKONOMSKI TEHNIČAR