Sredstva zaštite na radu pri rezanju

Škola : SSS-Rožaje

Nastavnik : Samet Murić

Predmet: Mašine i uređaji

Odjeljenje:  I-8

Nastavna jedinica: Sredstva zaštite na radu pri rezanju

Redni br. časa: 59

Tip časa: Obrada

 

Sredstva zaštite na rau pri rezanju

Pravilno rukovanje mašinama i upotreba zaštitnih sredstava i naprava  je najbolja zaštita.Da bi se obezbijedio dugotrajan i ispravan rad mašine trba da se pridržavamo sledeći upustava :

 • Pravilno rukovanje mašine pri montaži i radu,
 • Pre početka sa radom kao i nakon završetka očistiti radno mjesto,
 • Poslije određenog rada na mašini istu zaustaviti i provjeiti ispravnost vitalni djelova,
 • Ukoliko mašina neće raditi duže vrijeme dobro je očistiti i podmazati
 • Prije početka rezanja na mašinu provjeriti ispravnost alata
 • Površine mašine premazati zaštitnom bojom,
 • Zaštititi radne djelove, radni sto i vođica od koro
 • Izvršiti redovno, planirano podmazivanje i kontrolisati djelove mašine

Pri radu mašinama za rezanje trba primjenjivati opšte zaštitne mjere i to:

 • Alati koji nijesu potrebni moraju se prije početka početka rada skloniti sa mašine,
 • Mašinu pustiti u rad ukoliko je zaštita postavljena na svoja mjesta,
 • Zaustavljanje točkova mašine u slučaju kidanja testere
 • Pri učvršćivanju lista testere i demontaže sa točkova zabranjena je upotrebanastavljeni ključeva,
 • Zabranjena je upotreba oštećenog napuklog zarđalog alata,
 • Prije napuštanja radnog mjesta mašina se mora isključiti i list testere zaustaviti i olabaviti
 • Zabranjeno je izvoditi popravke i podmazivanje na ključnoj mašini,
 • Pri radu je obavezno koristiti lična zaštitna sredstva,
 • Mašinom smiju da rukuju samo stručne kvalifikovane osobe,
 • Pri namještanju ili skidanju testere obezbijediti mašinu od uključenja,