Statika

Na linku ispod preuzeti materijal

2 STATIKA – STATIČKA ODREĐENOST NOSAČA

STATIKA od 52 do 53 ČASA – KERAMIČARI