Tehnička priprema rada

Na linku ispod preuzmite materijal

OPERATIVNA PRIPREMA. 29.03.20.