Težište tijela linija i figura

Nastavnik : Samet  Murić

Nastavna jedinica:   Težište tijela linija i figura

Redni br. časa: 97

Tip časa : Obrada

Na tijelo kao na sistem čestica djeluje sila koju zovemo rezultujuća sila teže. Ako svako tijelo predstavlja zbir čestica onda je rezultujuća sila teže sila koja djeluje na tijelo zbir sila koje djeluju na svaku česticu pojedinačno. Napadna tačka te rezultujuće sile teže naziva se težište. Zato se sva tijela na Zemlji ponašaju kao da je cijela njihova težina koncentrisana u jednoj tački težištu tijela. Težište predstavlja napadnu tačku rezultujuće sile Zemljine teže svih sila koja djeluje na svaku česticu tijela pojedinačno

Težište predstavlja napadnu tačku rezultujuće sile Zemljine teže svih sila koja djeluje na svaku česticu tijela pojedinačno