Tim za pripremu online realizacije nastave tokom trajanja obustave redovne nastave

CRNA GORA

JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA

Br.01-2020-03

Rožaje, 21.03.2020.god.

Direktor JU Srednje stručne škole Rožaje, na  osnovu  nadležnosti iz čl. 23 Statuta JU Srednje stručne škole   izdaje

ODLUKA

o formiranju tima za pripremu online realizacije nastave tokom trajanja obustave redovne nastave

  1. Hot Zineta, direktor škole
  2. Bibić Almera, pedagoškinja,
  3. Cikotić Eldin, ICT koordinator
  4. Dautović Selma, prof.informatike
  5. Rugovac Senad, prof.informatike
  6. Agić Irfan, Kalač Erkan, Kardović Haris, Adrović Zeliha, Fetahović Azra, Fejzić Ermin, Safet Dacić (koordinatori za realizaciju modularnih programa),
  7. Nurković Sead, Kurpejović Mersudin, Murić Tafil, Sinanović Husein, Bibić Almir (predsjednici aktiva kod starih obrazovnih programa),
  8. Šahman Edita , Pepić Edita, Agović Samir, Dedeić Džemila, Nurković Nežad, Pilica Muzafer, Kurpejović Mersudin (predsjednici aktiva kod opšteobrazovnih predmeta)
  9. Svi nastavnici koji realizuju odule.

Obrazloženje: Zadatak direktora i pedagoga je da organizuju i prate realizaciju obrazovnih programa, ICT koordinator postavlja i organizuje postavljanje materijala preko odredjenih kanala komunikacije, koordinatori za modularne i predsjednici aktiva organizuju i redovno informišu direktora o realizovanim aktivnostima za svaki modul ili obrazovni program, nastavnici  realizuju nastavu samostalno ili u timu u slučaju da više njih realizuje isti modul.

Direktor škole redovno informiše Centar za stručno obrazovanje i Zavod za školstvo o realizovanim aktivnostima prema izvješaju koordinatora i predsjednika  aktiva.

 

Direktor,

Zineta Hot, dipl.ing.tehn.