Uporedna evidencija na kontima transakcioni račun i dobavljači

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Uporedna evidencija na kontima transakcioni račun i dobavljači