Uputstvo za elektronski upis učenika u prvi razred srednje škole – MEIS

Ove godine upis u prvi razred srednje škole vršiće se elektronskim putem preko portala

www.upisi.edu.me

Roditeljima/učenicima će za registraciju biti potrebna e-mail adresa, a samo podnošenje prijave je veoma jednostavno i vrši se popunjavanjem forme.
Ovdje možete vidjeti prikaze aplikacije kako biste stekli bolju sliku.

Treba kliknuti na Registracija (ako nijeste se prethodno registrovali) i kada se otvori prozor za registraciju popuniti je traženim podacima i kliknuti na REGISTRUJ SE

Kada se registrujete, na mail adresu koju ste unijeli prilikom registracije, dobićete link kao na sljedećoj slici:

Klikom na link  prikazaće se sljedeći prozor, potom se bira „Podnesi zahtjev – srednja škola“ i “ i popunjava obrazac

Obrazac za upis izgleda ovako.

Nakon podnošenja prijave moguće je pregledati popunjen obrazac i neophodno je provjeriti uspjeh koji se automatski generiše iz MEIS-a. Ukoliko se nađu neke greške, učenik sa dokumentacijom treba da se obrati lično školi, jer se samo u školi mogu izvršiti izmjene.

Učenik prijavu može i poništiti, ukoliko želi da se upiše u drugu školu.