UPUTSTVO ZA RODITELJE U VEZI SA NAČNOM ORGANIZOVANJA ONLINE NASTAVE U JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

 

Crna Gora

JU Srednja stručna škola Rožaje

broj: 01-2020-03

21.03.2020.godine

 

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE U VEZI SA NAČNOM ORGANIZOVANJA ONLINE NASTAVE U JU SREDNJA STRUČNA ŠKOLA ROŽAJE

 

Dragi roditelji,

            S obzirom na novonastalu situaciju u cilju ostvarivanja prava na obrazovanje vaše djece, obavezni smo da organizujemo nastavu na daljinu. Sam prekid redovnog nastavnog procesa ne označava i prekid obrazovno-vaspitnog rada. Stav Ministarstva prosvjete i naše škole je da prioritet treba da bude zaštita zdravlja djece jer, nastava se može nadoknaditi, a zdravlje teže, ali je obavezan dio posla nastava koja i u neformalnom obliku treba da dođe do učenika. Koncept nasave na daljinu po sloganom “Uči doma“ podrazumijeva učenje putem TV emisija, You tube kanala, e-platformi i drugih kanala komunikacije.

            U cilju što bojeg organizovanja nastavnog kadra i učenika izradili smo novi sajt škole www.sssrozaje.me na kojem smo predvidjeli kategoriju NASTAVA u kojoj se nalazi materijal za učenje za sve obrazovne programe po predmetima. Za učenike koji ne raspolažu uređajima ili internetom organizovaćemo uz Vašu pomoć dostavljanje materijala. Nastavnici će redovno pratiti i evidentirati postignuća Vaše djece putem maila, vajber grupa, sms poruka, wats ap grupa, facebok datoteka, putem razmjene domaćih zadataka, eseja prezentacija i slično, koje im učenici dostavljaju putem različitih načina komunikacije. Nastavnici će ažurno ocijeniti učenike za III klasifikacioni period o čemu ćete  biti obaviješteni i Vi i vaša djeca. Odjeljenjski starješine će redovno obavještavati i roditelje i učenike putem grupa za komunikaciju o aktuelnoj situaciji i promjenama nastavnih sadržaja na sajtu naše škole. Sadrzaji iz opšteobrazovnih predmeta biće emitovani na kanalu MNE SPORT 2, biće objavljeni i na you tube kanalu Uči doma, takođe svi sadržaji biće postavljeni i na portalu www.ucidoma.me, kao i na internet stranici Ministarstva prosvjete, razvrstani po razredima i nastavnim predmetima

            Očekujemo da će roditelji i škola biti najbolji i najveći partneri  koji će pomažući djeci podržati napore svih koji su se potrudili da omoguće alternativne načine učenja.

Takođe, na ovoj stranici, nalaze se mail adrese profesora, za dalju komunikaciju.

            U ovim danima moto svih u sistemu obrazovanja je „I zdravlje i znanje!“

Ostanite doma i budite zdravi!

Vaša škola!

 

Direktor,

Zineta Hot, dipl.ing.tehn