Uspješan menadžer

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Poslovne komunikacije 2-2-06.04.