Utvrdjivanje kvaliteta kose i ogrtanje korisnika usluge.

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

26 i 27 Njega