Uzroci pregrevanja kompresora

 

   Nastavnik: Samet Murić                                                       

     Redni br.casa:   195-197

   Nastavna jedinica:  Uzroci pregrevanja kompresora

   Tip časa: Vježba

            

                               Uzroci pregrevanja kompresora

 

Otkriće suštinskog problema koji izaziva pregrevanje kompresora uopšte nije lak zadatak.

Kada su kompresori u pitanju postoje četiri uzroka koja su uobičajena koja dovode do pregrevanja, a to su:

Nedostatak održavanja – Ako se kompresori ne podvrgavaju redovnom održavanju, tada prljavi pokvareni filteri, začepljene cevi i blokirane unutrašnje komponente mogu dovesti do pregrevanja.

Starost kompresora – Stariji kompresori ili kompresor za vazduh koji je podvrgnut ekstremnoj upotrebi je manje izdržljiv pa će pre doći i do pregrevanja.

Neadekvatna ventilacija – Sistem kompresora mora biti u stanju da se sam ohladi, tako da ako nema odgovarajuće ventilacije u prostoriji u kojoj se nalazi, verovatno će doći do pregrevanja.

Visoka temperatura sredine u kojoj se nalazi – Letnji meseci čine ambijentalne uslove vrućim, što je napolju toplije veća je mogućnost da je i u prostoriji sa kompresorom toplije. Ako je prostorija za kompresor previše topla, onda je sigurno i vaš kompresor za vazduh previše topao
Prevencija je ključ uspeha! Iako ste nabavili kvalitetan kompresor za vazduh, poput onih koje proizvodi Atlas Copco, umesto da usmerite svoju pažnju na načine hlađenja već pregrejanog kompresora, uložite svoj trud u način da se pregrevanje uopšte dogodi. Tri su ključna načina da se ovo postigne:

 

Poboljšajte unutrašnju i spoljnu ventilaciju – proverite otvore za kompresor i proverite da li su ne samo čisti, već su i odgovarajuće veličine za vaš kompresor. Takođe, trebalo bi da osigurate da je prostorija u kojoj se nalaze kompresori dovoljno provetrena, a ako nije potrudite se da kompresore premestite u drugu prostoriju koja će biti prikladnija. Još jedan savet je da što češće vršite ove provere.

Pregledajte redovno nivo ulja i maziva – kao što je već rečeno, podmazivanje deluje kao rashladno sredstvo, zato je neophodno često proveravanje nivoa ulja i maziva u vašem kompresoru. Pored toga, ako je ulje retko i deluje vodenasto, nivo toplote bi već mogao biti previsok