Vinogradarstvo

Na linku ispod preuzeti materijal

Vegetativno razmnožavanje vinove loze na okućnicama

Povaljivanje (potapanje) čokota (1)