Vodjenje trgovačke knjige za trgovinu na malo (evidencija maloprodaje)

Nastavnik: Azra Fetahović

Evidencija trgovine regulisana je Pravilnikom o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih usluga. Poslednji takav pravilnik donesen je 2008.god od strane Ministarstva ekonomije. U ovu evidenciju, čija je oznaka za prodavnice EM (evidencija maloprodaje), unose se sve poslovne promjene u prodavnici i to na osnovu propisanih dokaza. Pravilnikom se propisuje odgovarajući obrazac koji se popunjava ručno ili elektronski, vrijeme unošenja podataka, način zaključenja svake stranice, način zaključenja evidencije na kraju svake poslovne godine, vrijeme čuvanja, kao i mjesto gdje se ova evidencija čuva.

Evidencija trgovine vodi se prema pravilniku o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih usluga za svaku prodavnicu posebno u pisanom ili elektronskom obliku. Ova evidencija se vodi na propisanom obrascu evidencije trgovine na malo koja ima oznaku EM (evidencija maloprodaje, trgovačka knjiga u trgovini na malo). U nju se unose ne samo podaci o nabavci i prodaji robe, već i o drugim poslovnim promjenama u prodavnici kakve su: rashod, otpis, promjena cijena, povraćaj, razlike po popisu. Podaci se unose u evidenciju trgovine najkasnije naredni dan i uvijek na osnovu propisanih i vjerodostojnih dokaza (dokumenata). Evidencija trgovine vodi se dnevno, hronološki, tačno i uredno.

Domaći zadatak: Pronadji na internetu  Pravilnik o evidenciji nabavke i prodaje robe i pružanju trgovinskih uasluga (Službeni list Cg br. 49/8 ) i otkrij nazive pojedinih kolona u obrascu evidencije trgovine.

Izvor: Tehnika prodaje za III i IV razred