Vrijeme izvođenja rezidbe voćaka

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

Vrijeme izvođenja rezidbe vocaka