Vrste carine

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za učenje:

carina,špedicija i osiguranje – Vrste carine