Writing an email, a letter of enquiry

Na sljedećem linku možete preuzeti materijal za temu: Writing an email-a letter of enquiry