– Zamjenice: lične, lično-povratne, odnosne i upitne

Dragi đaci obraćam vam se ovim putem i sa željom da svi budete dobro.
Predlažem vam sljedeću lekciju:
– Zamjenice: lične, lično-povratne, odnosne i upitne
jednina            množina
1. ego-ja          1. nos – mi
2. tu – ti            2. vos – vi
3. /                  3. /
-Vidite i sami da nema trećeg lica množine i jednine
Takođe da se odrade sl. rečenice:
od 1 do 11 da se prepišu i prevedu