Gajenje šuma

Na linku ispod preuzeti materijal

01 PRIODNA OBNOVA ŠUMA

02 Gajenje šuma-PRIRODNO OBNAVLJANJE ŠUMA

03 NJEGA MJEŠOVITIH SASTOJINA

04VJEŠTACKA OBNOVA ŠUMA