Poznavanje materijala, alata i pribora

Na linku ispod preuzeti materijal

PRIPREMA 3 POZNAVANJE ALATA MATERIJALA I PRIBORA