Praktična nastava

Na linku ispod preuzmite materijal

 

PRAKTIČNA NASTAVA, IV godina ekonomski tehničar