OBAVJEŠTENJA

Uputstvo za elektronski upis učenika u prvi razred srednje škole – MEIS

Ove godine upis u prvi razred srednje škole vršiće se elektronskim putem preko portala www.upisi.edu.me Roditeljima/učenicima će za registraciju biti potrebna e-mail adresa, a samo podnošenje prijave je veoma jednostavno i vrši se popunjavanjem forme. Ovdje možete vidjeti prikaze aplikacije kako biste stekli bolju sliku. Treba kliknuti na Registracija (ako …

Više... »

Prijava na Konkurs za upis u I razred

Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.  Prijava na Konkurs podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (od 0 do 24 časa) i 2. jula …

Više... »

Konkurs za upis u I razred srednje škole u Crnoj Gori za školsku 2020/2021

http://www.mpin.gov.me/rubrike/srednje-obrazovanje/227371/Konkurs-za-upis-u-I-razred-srednje-skole-Crnoj-Gori-za-skolsku-2020-2021.html Na osnovu člana 12, stav 2 Zakona o stručnom obrazovanju (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13 i 47/17) i na osnovu člana 15 Zakona o gimnaziji (»Službeni list RCG«, br. 64/02 i 49/07 i »Službeni list CG«, br. 45/10, 39/13 i …

Više... »

MATEMATIKA

Na sljedećem linku možete preuzeti rad učenice Aiše Tarhaniš II/5 odjeljenja, mentor Džemila Dedeić, prof. MATEMATIKA    

Više... »