Klikom na link ispod možete preuzeti materijal za učenje i vježbanje

1 upiti i vrste upita

2 kreiranje upita

3 Upiti sa kriterijumima, operatori, rad sa izrazima

4 parametarski upiti

5 izvještaji

6 Izrada izvešta pomoću čarobnjaka Grupisanje i sortiranje podataka

7 Dizajniranje izveštaja

zadatak za ocjenu