Primjeri testa za Eksternu maturu

Na sljedećim linkovima možete preuzeti primjere testova za polaganje maturskog:

2. STRUCNA januar 2019

1.1. avgust 2018 Šhema

1. avgust STR 2018

2.2. Strucna januar 2019 šhema