INFORMATIKA

Korišćenje i podešavanje Veb brauzera

U ovim online lekcijama naučićemo nešto više o tome kako koristiti i podesiti Veb brauzer  Poseban program čija je osnovna funkcija da omogući korisniku da pregledava web stranice, kao i sve prateće sadržaje širom globalne mreže naziva se internet pregledač ili veb brauzer (engl. Web Browser). Često se mogu čuti …

Više... »

Online lekcije iz informatike za dvije sedmice

   Poštovani učenici kako je došlo do obustave nastave na najmanje dvije sedmice dio nastavnih aktivnosti obavljaćemo putem interneta kao i do sada. Po nastavnom planu i programu za Modul –  Informatika zavšili smo ishod 7,8,9 program za tabelarnu obradu podataka.  Radili ste test i dobili ocjenu za te ishode. Obrazovno-vaspitni ishod 10 …

Više... »