OBAVJEŠTENJA

Uputstvo za elektronski upis učenika u prvi razred srednje škole – MEIS

Ove godine upis u prvi razred srednje škole vršiće se elektronskim putem preko portala www.upisi.edu.me Roditeljima/učenicima će za registraciju biti potrebna e-mail adresa, a samo podnošenje prijave je veoma jednostavno i vrši se popunjavanjem forme. Ovdje možete vidjeti prikaze aplikacije kako biste stekli bolju sliku. Treba kliknuti na Registracija (ako …

Više... »

Prijava na Konkurs za upis u I razred

Na Konkurs za upis u I razred srednje škole prijavljuju se kandidati koji su završili osnovnu školu i koji u vrijeme podnošenja prijave nijesu stariji od 17 godina.  Prijava na Konkurs podnosi se 29. i 30. juna i 1. jula 2020. godine (od 0 do 24 časa) i 2. jula …

Više... »