ISTORIJA

Istorija

Treba da odgovore na sljedeca pitanja: 1. Pristupanje Jugoslavije Trojnom paktu i odgovor jugoslovenskih naroda 2.Aprilski rat i okupacija Jugoslavije 3.Podjela teritorije Jugoslavije nakon okupacije ( koristi postojecu kartu )

Više... »

 Na sljedećim linkovima preuzeti materijal za učenje: Napisti rad sa temom ,,Civilne žrtve u Drugom svetskom ratu”. Istražujte na zadatu temu koristeći internet kao izvor ili neku drugu literaturu? Pošaljite u pisanoj formi svoj istrazivački rad, kao i odgovore na pitanja:  1. Uzroci Drvog svetskog rata? 2.Nabrojte hronoloskim redom vojne …

Više... »